»Technical Knowledge»General Adhesive Definition Characteristics

General Adhesive Definition Characteristics

Create the best bond

 

 • Abrasion resistance: Sürtünme dayanımı
  (High abrasion resistance > AC5 - for hot coat: Yüksek sürtünme dayanımı > AC5 - sıcak kaplama için)
 • Activation: Aktivasyon
  (Very good activation properties: Çok iyi aktivasyon özellikleri)
 • Adhesion: Yapışma
  (Excellent adhesion properties, especially to plastic materials: Mükemmel yapışma özellikleri, özellikle plastik malzemelere)
 • Adhesion strength: Kimyasal dayanımı
  (GK 1 - for hot coat: GK 1 - sıcak kaplama için)
 • Adhesive distribution: Yapıştırıcı dağılımı
  (Easy adhesive distribution, even on large surfaces: Kolay yapıştırıcı dağılımı, büyük yüzeylerde bile)
 • Ageing resistance: Yaşlanma dayanımı
  (Excellent ageing resistance: Mükemmel yaşlanma dayanımı)
 • Application properties: Uygulama özellikleri
  (Very good application properties: Çok iyi uygulama özellikleri)
 • Application temperature: Uygulama sıcaklığı
 • Application window: Uygulama alanı
  (Wide application window: Geniş uygulama alanı)
 • Bacteriostatic: Bakteri tutmaz
 • Bonds: Bağlar
  (Highly durable bonds: Çok dayanıklı bağlar)
 • Bonding range: Yapıştırma yelpazesi
  (Wide bonding range: Geniş yapıştırma yelpazesi)
 • Bonding strength: Yapıştırma kuvveti
  (Bond strength according to DIN/ EN 204: DIN/ EN 204’e göre yapıştırma kuvveti)
 • Bubbling: Köpürme
  (No bubbling: Köpürme oluşturmayan)
 • Changing climate: Değişen hava koşulları
  (Very good properties under changing climate conditions: Değişen hava koşullarında bile çok üstün özellikler)
 • Chemical resistance: Kimyasal dayanım
  (Fulfilled - for hot coat: Uygun - sıcak kaplama için)
 • Climate change resistance: İklim değişikliği dayanımı
  (Very good climate change resistance: Çok iyi iklim değişikliği dayanımı)
 • Cold resistance: Soğuk dayınımı
  (Very good cold resistant: Çok iyi soğuk dayınımı)
 • Colour stability: Renk istikrarı
 • Compliance: Uygunluk
  (Adhesive complies with VDA 278, tested according to DIN EN 204/D2: Yapıştırıcı VDA 278 uygunluğuna sahiptir, DIN EN 204/D2 test standardına göre)
 • Cracking: Kırılma
  (Level 5 - for hot coat: 5. Seviye - sıcak kaplama için)
 • Creep resistance: Sürtünme dayanımı
  (Highly creep resistant: Yüksek sürtünme dayanımı)
 • Curing: Kürlenme
  (Fast curing: Hızlı kürlenme)
 • Discolouration: Renk atması
  (No veneer discolouration: Kaplama rengi atmaz)
 • Dosing: Dozajlama
  (Easy dosing from plastic bottles with patented lid: Patentli kapağa sahip plastik şişeden kolay dozajlama)
 • Drying: Kuruma
  (Fast drying: Hızlı kuruma)
 • Elasticity: Elastiklik
  (Permanently elastic: Sürekli elastik)
 • Emission: Salınım
  (Very low emissions according to GEV Emicode classification: GEV Emicode klasifikasyonuna göre çok düşük salınım)
 • Evaporation: Buharlaşma
  (Very short evaporation time: Çok kısa buharlaşma zamanı)
 • Fields of application: Uygulama alanları
 • Flame retardant: Alev geciktirici
 • Flexibility: Esneklik dayanımı
  (Highly flexible - for hot coat: Yüksek esneklik - sıcak kaplama için)
 • Foaming: Köpürme
  (No foaming at high humidity: Yüksek nemde bile köpürmez)
 • Fogging: Sislenme
  (Favorable fogging values: Çok uygun sislenme değerleri)
 • Formaldehyde: Formaldehit
  (No VOC or formaldehyde emissions: VOC ve formaldehit içermez)
 • Fungistatic: Mantar tutmaz
 • Glue line: Yapıştırıcı çizgisi
  (Elastic transparent glue line: Elastik yapıştırıcı çizgisi)
 • Glooss level: Parlaklık
  (Gloss level > 95 GU - for hot coat: Parlaklık > 95 GU - sıcak kaplama için)
 • Green strength: İlk mukavemet
  (Very high green strength: Çok yüksek ilk mukavemet)
 • Handling: Kullanım
  (Simple and user friendly handling: Basit ve kullanıcı dostu kullanım)
 • Handling strength: Elleşleme dayanımı
  (Fast handling strength: Hızlı elleşleme dayanımı)
 • Heat resistance: Isı dayınımı
  (Heat resistance up to 100 °C: 100 °C’ye dek ısı dayanımı)
 • Humidity resistance: Nem dayanımı
  (Very high humidity resistance: Çok yüksek nem dayanımı)
 • Hydrolysis resistance: Su iticilik
  (Very high hydrolysis resistance: Çok yüksek su iticilik)
 • Hydrolysis stability: Suya karşı kararlı iticilik
  (Best hydrolysis stability: Suya karşı en kararlı iticilik)
 • Initial strength: İlk dayanım
  (High initial strength: Çok yüksek ilk dayanım)
 • Isocyanates content: İzosiyanat içeriği
  (Free from isocyanates: İzosiyanat içermez)
 • Joint filling: Boşluk doldurma
 • Light exposure: Işık bırakma
  (Level 6 - for hot coat: Seviye 6 - sıcak kaplama için)
 • Low emission: Düşük salınım
 • Odor: Koku
  (Low odor: Düşük koku seviyesi)
 • Open time: Açık zaman
  (Long open time: Uzun açık zaman)
 • Micro-scratch resistance: Mikro çizik dayanımı
  (Class 1 / Method A - for hot coat: Sınıf 1 /Metot A - sıcak kaplama için)
 • Moisture resistance: Nem dayanımı
  (Very good moisture resistance: Çok yüksek nem dayanımı)
 • Oxidation resistance: Oksidasyon direnci
 • Paintable: Boyanabilir
  (Can be painted over: Boyanabilir)
 • Postforming: Sonradan şekillendirme
  (Optimized for postforming: Sonradan şekillendirme için optimize edilmiş)
 • Pot life: Kap ömrü
  (Long pot life as several days: Birkaç güne varan kap ömrü)
 • Press time: Baskı zamanı
  (Short press times: Kısa baskı zamanı)
 • Process temperature: Proses sıcaklığı
  (Low process temperature: Düşük proses sıcaklığı)
 • Processing: Uygulama
  (Excellent processing in manual processes: Manuel uygulamada mükemmel işlenebilirlik)
 • Processing window: Uygulama alanı
  (Wide processing window: Geniş uygulama alanı)
 • Reaction to steam: Buhara dayanım
  (Grade 4 - for hot coat: Derece 4 - sıcak kaplama için)
 • Reactivation: Reactivasyon
  (Very long reactivation time: Çok uzun reaktivasyon zamanı)
 • Resilient: Esnek
  (Resilient bond: Esnek bağ)
 • Scratch resistance: Çizilme dayanımı
  (High scratch resistance > 0,6 N - for hot coat: Yüksek çizilme dayanımı > 0,6 N - sıcak kaplama için)
 • Shock resistance: Darbe dayanımı
  (Excellent shock resistance: 27 N - for hot coat: Yüksek darbe dayanımı: 27 N - sıcak kaplama için)
 • Setting properties: Sertleşme özellikleri
  (Fast setting properties: Hızlı sertleşme)
 • Setting times: Sertleşme zamanı
  (Short setting times: Kısa sertleşme zamanı)
 • Solvent-free: Solventsiz
  (Free from solvents: Solventsiz)
 • Sprayable: Sprey edilebilir
 • Stability: Kararlılık
  (Long stability on the roller: Ruloda uzun süre kararlılık)
 • Steam resistance: Nem dayanımı
  (Very high steam resistance: Çok yüksek nem dayanımı)
 • Sterilization resistance: Sterilizasyon reziztansı
  (Very high sterilization resistance: Çok yüksek sterilizasyon reziztansı)
 • Stiffness: Sertlik
  (High stiffness: Yüksek sertlik)
 • Strength: Dayanım
  (High strength: Yüksek dayanım)
 • Strength build-up: Dayanım oluşumu
  (Very fast strength build-up: Çok hızlı dayanım oluşumu)
 • Stringing: Germek
  (No stringing: Gerilmesiz)
 • Tackiness: Yapışkanlık
  (High initial tack coupled with very good wetting properties: Çok iyi ıslanma değerleri ile birlikte yüksek ilk yapışkanlık)
 • Tacky: Yapış yapış
  (Permanently tacky: Sürekli yapışkan)
 • Temperature resistance: Isı dayanımı
  (High temperature resistance tested in accordance to DIN/EN 14257 > 7 N/mm2: DIN/EN 14257’e göre yüksek ısı dayanımı > 7 N/mm2)
 • Thermal conductivity: Termal iletkenlik
  (According to DIN 52612: 0.039 W/m.K: DIN 52612’e göre: 0.039 W/m.K)
 • Transparency: Şeffaflık
  (Brilliant transparency - for hot coat: Muhteşem şeffaflık - sıcak kaplama için)
 • UV resistance: UV dayanımı
  (UV resistant: UV dayanımı yüksek)
 • UV stability: UV denge
  (High UV stability - for hot coat: Yüksek UV denge - sıcak kaplama için)
 • Viscosity increase: Vizkozite artışı
  (No measurable viscosity increase during long processing times: Uzun operasyon zamanlarında bile sıfır vizkozite artışı)
 • VOC: Uçucu organic madde
  (Low VOC: Düşük VOC)
 • Wash resistance: Yıkama dayanımı
  (Wash resistance > 90 °C: Yıkama dayanımı > 90 °C)
 • Water resistance: Su dayanımı
  (Water resistance D3 or D4in accordance to DIN/EN 204: DIN/EN 204’e göre D3 veya D4 su dayanımı)
 • Weather resistance: Hava koşullarına dayınım
  (Good weather resistance: İyi hava koşullarına dayınım)
 • Wetting: Islaklık
  (Good wetting even of difficult substrates: Zorlu malzemelerde çok iyi ıslaklık)

For perfect results: SENTEZ; provides innovative and powerful industrial adhesives, tailor-made for our customers in different industries. Contact us for an individual service.

Product Advice / Request A Sample

Do you have questions about a product or an application? We will be happy to answer them.

Technical Support

Do you need professional advice or help in solving your problem? We will be glad to assist you.

Alaaddinbey Mah. 614. Sok. No: 5/C
Nilufer / Bursa, Turkey

All rights reserved. Copyright © 2022 Sentez Optimum Kimya

SiteMap  |  Design : interbim.com