Yukarı
Çık

 

GÖSTERGE PANOSU

Araçlara yönelik kontrol panelinin hakiki deri ile laminasyonu, kendine has bazı zorluklar içermektedir. Su bazlı PU dispersiyon yapıştırıcılar kullanılır.

  • Düşük aktivasyon sıcaklığı
  • Aktivasyon sıcaklığında yüksek yeşil mukavemet
  • Sıcak iken presten ayrılması
  • Tek taraflı yapıştırıcı uygulaması(örn: sadece taban malzemesine)
  • Minimum püskürtme
  • Düşük basınçlı laminasyon

 

Doğal derili gösterge panosu laminasyonu

 

Araçlara yönelik kontrol panelinin hakiki deri ile laminasyonu, kendine has bazı zorluklar içermektedir. Yaygın olarak kullanılan su bazlı PU dispersiyon yapıştırıcılar, iyi bir yapışma performansı için yeterli düzeyde yüksek basınç gerektirmektedir. Doğal deri ile ara kumaştan yapılan sıcaklık ve pressure-sensitive bileşiklerin laminasyonu, oldukça kritik bir işlemdir. Bu bağlamda ideal çözüm, orta sıcaklık ve düşük bir basınç değeri altında işlenebilen ve aynı zamanda otomobil içerisinde en zorlu iklim bölgelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilen bir yapıştırıcı kullanımı olacaktır.

 

Yapıştırma işleminin gerçekleştirileceği yüzey kürlenme süresine tabi olduğundan, Jowatherm-Reaktant® 613.11 ürünü ile dikişli kaplamalar ve ara kumaşlar kolaylıkla yerleştirilebilmektedir. Öte yandan destek profilleri ve sıcak hava aktivasyonu aracılığıyla malzemeler kolaylıkla ve yeterli düzeyde sabitlenebilmektedir. Yapıştırma hattında 55-60 °C olan gerekli aktivasyon sıcaklığına ulaşılması için yaklaşık 70-80 °C pres sıcaklığı yeterlidir. Tamamen preslenen kontrol paneli, sıcak presleme aygıtı ile yerinden çıkarılabilmektedir. Basınçlı soğutma işlemine başvurulmasa dahi başlangıçtaki yapışma kuvveti yeterlidir. Yapıştırıcının sunması gereken tüm bu işlevsel özelliklerin yanı sıra üstün kaliteli bileşikler de üretilmektedir. Değişken iklimlendirme testlerinde 120 °C’nin üzerindeki maruziyet düzeyleri, hakiki derinin çekmesinden kaynaklanan yüksek çekme gerilimine rağmen testten geçmesini sağlayacaktır.

 

Diğer yapıştırma teknolojilerine kıyasla, Jowatherm-Reaktant® 613.11 ürünü birçok üstün avantaj sunmaktadır. Yapıştırıcının tek bir yapıştırma öğesine uygulanması kesinlikle yeterlidir. Ancak PU dispersiyonlar için kullanılan standart püskürtme uygulaması çoğunlukla yapıştırıcı uygulamasının hem alt malzemelere uygulanmasını gerekli kılmakta hem de aşırı püskürtme oranı %70’lere ulaşabilmektedir. Sıvı sistemlere kıyasla Jowatherm-Reaktant® 613.11 ürünü yalnızca minimal düzeyde üstün püskürtme seçeneğine sahiptir. Bu sayede yapıştırıcı üründen tasarruf edilebilmekte ve makineye yönelik bakım giderleri büyük ölçüde azalmaktadır. Hotmelt yapıştırıcılarda ise hiçbir kuruma veya ön kuruma süresi gözlemlenmemelidir. Yapıştırıcı, uygulamanın hemen ardından pürüzsüz ve bir sonraki işlem basamaklarına hazır olması gerekmektedir.